รูปภาพ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทรนิรมิตร ทรานสปอร์ต เป็นห้างฯที่ดำเนินกิจการให้บริการด้านการขนส่ง โดยทางบริษัทได้แบ่งหมวดรถออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

1.รถบัสพัดลม
คลิ๊กเพื่อดูรูปรถบัสพัดลมทั้งหมด

- รถบัสพัดลมขนาด 50 ที่นั่ง
- รถบัสพัดลมขนาด 30 ที่นั่ง
  คลิ๊กที่รูปเพื่อดูรูปรถบัสพัดลมทั้งหมด

2.รถบัสปรับอากาศ  
คล๊กเพื่อดูรูปรถบัสปรับอากาศทั้งหมด - รถบัสปรับอากาศขนาด 40 ที่นั่ง (6 ล้อ)
- รถบัสปรับอากาศขนาด 50 ที่นั่ง (8 ล้อ)
  คลิ๊กที่รูปเพื่อดูรูปรถบัสปรับอากาศทั้งหมด
3.รถตู้  
คลิ๊กเพื่อดูรูปรถตู้ทั้งหมด - รถตู้
  คลิ๊กที่รูปเพื่อดูรูปรถตู้ทั้งหมด